V prípade zahájenia kontroly príslušným Štátnym požiarnym dozorom vo vzťahu k OPP sme objednávateľovi k dispozícii a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.

OPP1

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia