Pre získanie rôznych odborných spôsobilostí sprostredkujeme vo vzdelávacích inštitúciách potrebné kurzy a školenia – práca s azbestom, kuriči, zvárači, práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, manipulácia s chemickými látkami a podobne.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia