Výkon školení pre riadiacich pracovníkov, ostatných zamestnancov, novoprijatých zamestnancov, zamestnancov preradených na inú prácu, alebo iné pracovisko, školenia pri organizačných zmenách, pri zmene technológie, pri zmene výroby, školenia zamestnancov po dlhodobej PN a po materskej dovolenke, školenia pracovníkov dodávateľských firiem a spoločností / ktorí sa svedomím a súhlasom organizácie zdržujú v jej objektoch resp. pracoviskách, školenie študentov stredných a vysokých škôl, školenie vodičov referentských /služobných vozidiel vo vzťahu k BOZP a pod. /atď/

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia