Vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencie k stavbe, školenia BOZP na stavenisku pre vlastných zamestnancov aj pre zamestnancov dodávateľských spoločností , kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení na stavbe, spolupráca pri riešení pracovných úrazov na stavbe.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia