Pracovná zdravotná služba – výkon PZS zabezpečíme pre objednávateľa /zákazníka, klienta/ prostredníctvom inštitúcie s príslušným certifikátom a pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou pre výkon pracovnej zdravotnej služby.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia