Výkon školení riadiacich pracovníkov, ostatných zamestnancov, novoprijatých zamestnancov, zamestnancov preradených na inú prácu, alebo pracovisko, školenia pri organizačných zmenách, pri zmene technológie, pri zmene výroby, školenia dodávateľských firiem a spoločností /ktorí sa s vedomím a súhlasom organizácie zdržujú v jej objektoch resp. priestoroch, školenia osôb zabezpečujúcich mimopracovný čas, školenia študentov stredných a vysokých škôl.

Odborné prípravy členov protipožiarnych hliadok

  • protipožiarna hliadka právnickej osoby alebo fyzickej podnikajúcej osoby
  • protipožiarna hliadka pracoviska
  • protipožiarna asistenčná hliadka

OPP1

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia