Zabezpečíme výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou – tkzv. revízie elektrických zariadení, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia