Vypracovanú dokumentáciu technik BOZP priebežne dopĺňa o nové dokumenty, staršie aktualizuje v súvislosti so zmenami v legislatíve alebo zmenami v spoločnosti, organizácii – objednávateľ /zákazník, klient/ tak nemusí sledovať vývoj a zmeny v legislatíve technik BOZP dokumentáciu aktualizuje automaticky.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia