Technik BOZP pravidelne vykonáva v objektoch, prevádzkach a pracoviskách preventívne kontroly zamerané na dodržiavanie legislatívy BOZP a vnútorných smerníc a pokynov. Cieľom preventívnych kontrol je zisťovať nedostatky a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a spolupracovať na ich odstraňovaní.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia