Príprava a samotný výkon cvičného požiarneho poplachu, koordinácia evakuácie pri cvičných požiarnych poplachoch, vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu. V objekte, kde je vypracovaný evakuačný plán je povinnosťou každých 12 mesiacov vykonať cvičný požiarny poplach.

OPP1

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia