Zabezpečíme výkon odborných skúšok a odborných prehliadok zariadení na hasenie požiaru – hasiacich prístrojov, hydrantov, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.

Zabezpečíme výkon odborných skúšok a odborných prehliadok požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek.

OPP1

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia