Vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP – smernice, pokyny, pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách, koncepcia politiky BOZP, zásady bezpečnej práce, analýza rizík, zoznam prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/, prevádzkové poriadky, evidencie, dokumentácia o vykonaných školeniach BOZP.

BOZP2

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia