uvod vrch BOZP

uvod vrch OPP

Vitajte na našej stránke!

  • dopraviť zraneného do zdravotníckeho zariadenia alebo privolať Rýchlu lekársku pomoc
  • spísať  záznam o úraze /evidencia, registrácia/
  • v prípade ťažkej ujmy, smrti, hromadného pracovného úrazu nahlásiť na príslušný Inšpektorát práce
  • ak je podozrenie, že v súvislosti so vznikom pracovného úrazu bol spáchaný trestný čin – nahlásiť Polícii SR / miesto úrazu zabezpečiť pred vstupom osôb alebo vytvoriť fotodokumentáciu/
  • informovať technika BOZP a nadriadeného /nadriadený informuje vedenie spoločnosti/

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia