uvod vrch BOZP

uvod vrch OPP

Vitajte na našej stránke!

Periodické raz za 24 mesiacov /BOZP + OPP/
Protipožiarne hliadky a osoby zabezpečujúce mimopracovný čas raz za 12 mesiacov /OPP/
Novoprijatí, preradení, po PN, po materskej, organizačné zmeny, prevádzkové zmeny – ihneď pri nástupe, pri zmenách /BOZP a OPP/

Rýchle kontakty

BPPO s.r.o.
Hlavná 50, 080 01 Prešov

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593

 

Dôležité telefónne čísla

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 Hasičský a záchranný zbor,
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158 Polícia